108/29 รื่นจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น TH 40000

(จ-ศ เวลา 8:00 - 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)