ประกาศของ เดอะ ริซท์ คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส แอท มหานคร