อัลบั้มภาพ

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร