อัลบั้มภาพ

โครงการ Episode Phaholyothin–Sapanmai - เอพพิโซด พหล-สะพานใหม่

ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

(จ-ศ เวลา 8:00 - 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ้นสุดรูปของโครงการ...