ประกาศของ Fuse Chan-Sathorn (ฟิวส์ จันทน์ สาทร)

ถนนจันทร์ 18/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร