ประกาศของ ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร