ตำบล คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี TH 12120

(จ-ศ เวลา 8:00 - 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)