ประกาศของ ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร