รวมบ้านเดี่ยวทั้งหมด ในเขตศรีราชา

จำนวนทั้งหมด 5 โครงการ

บ้านเดี่ยว

Diya Valley Sriracha

(ดีญ่า วาเล่ย์ ศรีราชา)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.49-4 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Lanceo Prime Sriracha-Borwin

(แลนซีโอ ไพร์ม ศรีราชา-บ่อวิน)


บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2-3 ห้องนอน 1-2 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 1.9 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Lanceo Crib Sriracha-Naprao

(แลนซีโอ คริป ศรีราชา-นาพร้าว)


บ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น 2-4 ห้องนอน 1-3 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Lanceo Crib Sriracha-Borwin

(แลนซีโอ คริป ศรีราชา-บ่อวิน)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Park Ville Sriracha

(ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3.3 ล้านบาท*