รวมบ้านเดี่ยวทั้งหมด ในเขตพระสมุทรเจดีย์

จำนวนทั้งหมด 7 โครงการ

บ้านเดี่ยว

Lanceo Crib Prachauthit-Suksawat

(แลนซีโอ คริป ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1-3 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.9-5 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Centro Prachauthit 90

(เซนโทร ประชาอุทิศ 90)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 4.2-6 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Casa Ville Prachauihit 90

(คาซ่า วิลล์ ประชาอุทิศ 90)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 5-7 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Pride Prachauthit

(ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3.36 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Casa Presto Pracha-uthit 90

(คาซ่า เพรสโต้ ประชาอุทิศ 90)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 4-6 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Pave Pracha Uthit 90

(เพฟ ประชาอุทิศ 90)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 4.59-10 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Villaggio Prachauthit 90

(วิลลาจจิโอ ประชาอุทิศ 90)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3.69-6 ล้านบาท*