รวมบ้านเดี่ยวทั้งหมด ในเขตเมืองอุบลราชธานี

จำนวนทั้งหมด 7 โครงการ

บ้านเดี่ยว

Sarin Living

(สาริน ลีฟวิ่ง เยื้อง รร.ยุวทูตศึกษา 2)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.9 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Sarin Vista Suan Vanarom

(สาริน วิสต้า สวนวนารมย์)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 4.3-5.8 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Sarin Residence Suan Vanarom

(สาริน เรสซิเดนซ์ สวนวนารมย์)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 7.4 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai bella Ubonratchathani

(ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี)


บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Bella Chayangkun-Khamyai

(ศุภาลัย เบลล่า ชยางกูร-ขามใหญ่)


บ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Ville Ubon Ratchathani

(ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Moda Ubonratchathani

(ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท*