รวมบ้านเดี่ยวทั้งหมด ในเขตเมืองอุดรธานี

จำนวนทั้งหมด 7 โครงการ

บ้านเดี่ยว

Siri Village Udonthani-Airport

(สิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต)


บ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3.7 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Nirvana Beyond UdonThani

(เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี)


บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 25 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Pride Udonthani

(ศุภาลัย ไพรด์ อุดรธานี)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2-9 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Nanthawan Udonthani

(นันทวัน อุดรธานี)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 12.5 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Siwalee Udonthani

(สีวลี อุดรธานี)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 4.4 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Garden Ville Udonthani

(ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี)


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท*

บ้านเดี่ยว

Supalai Park Ville Nittayo (Udonthani)

(ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย (อุดรธานี))


บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท*