รวมบ้านแฝดทั้งหมด ในเขตลำลูกกา

จำนวนทั้งหมด 12 โครงการ

บ้านแฝด

NC On Green Palm Park Expressway-Lumlukka

(เอ็น ซี ออน กรีน ปาล์ม พาร์ค วงแหวน-ลำลูกกา)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.25-3.99 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Baanfah Piyarom Tendro Wongwaen-Lumlukka Klong 6

(บ้านฟ้าปิยรมย์เทนโดร ทางด่วนวงแหวน-ลำลูกกา คลอง 6)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2-3.5 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Lalin Town Lanceo Crib Wongwaen-Lamlukka Klong 6

(ลลิล ทาวน์ แลนซีโอ คริป วงแหวนฯ-ลำลูกกา คลอง 6)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.9-4 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Lio Wongwaen-Lumlukka Klong 4

(ไลโอ วงแหวนฯ-ลำลูกกา คลอง 4)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1-3 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Lalin Town Lanceo Crib Wongwaen-Lamlukka Klong 4

(ลลิล ทาวน์ แลนซีโอ คริป วงแหวนฯ-ลำลูกกา คลอง 4)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1-3 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.69-4 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Foret Lumlukka-Klong 5

(ฟอร์เร่ ลำลูกกา-คลอง 5)


บ้านแฝด 2 ชั้น 2-3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2.09 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Britania Khukhot Station

(บริทาเนีย คูคต สเตชั่น)


บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 5.19-7 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Supalai Bella Wongwaen-Lamlukka Klong 3

(ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 3)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3-4 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Supalai Bella Wongwaen-Lumlukka Klong 6

(ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 6)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 1.89 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Supalai Ville Wongwaen-Lumlukka Klong5

(ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Supalai Ville Wongwaen-Lumlukka Klong 3

(ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 3)


บ้านแฝด 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

เริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท*

บ้านแฝด

Atoll Wongwaen-Lamlukka

(เอโทล วงแหวนฯ-ลำลูกกา)


บ้านแฝด 2 ชั้น

เริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท*