รูปบทความ Ananda Campus UrbanTech การประกาศตัวเป็น Tech Company รายแรก

Ananda Campus UrbanTech การประกาศตัวปฏิวัติวงการอสังหาจากผู้พัฒนามาเป็น Tech Company รายแรกของวงการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Ananda ได้ทำการเปิดตัว Ananda Campus สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของอนันดา ที่อาคาร FYI Center ถนนพระราม 4 ในวันที่ 30 มกราคม 2017 โดยได้แถลงเปิดตัวการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่ Tech Cmpany อย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดตัว Ananda UrbanTech ที่เป็นการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ พัฒนาและขับเคลื่อนโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Ananda UrbanTech

Ananda Campus : The Smartest Office สำนักงานที่ฉลาดที่สุดในเอเชีย

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บนพื้นที่ 8,255 ตารางเมตรของอนันดานี้ ยังเป็นสำนักงานที่ฉลาดที่สุดในเอเชียอีกด้วย โดยการสร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นที่ใช้งานร่วมกัน พื้นที่สันทนาการ และการพักผ่อน

ในสำนักงานใหม่ที่เปิดตัว Ananda UrbanTech นี้ มีการจัดโต๊ะทำงานแบบอิสระ พนักงานสามารถยกคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำงานตรงส่วนไหนก็ได้ มีระบบการจองโต๊ะทำงาน และห้องประชุมผ่าน Application และการสั่งการการทำงานต่างๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าอยู่ตรงจุดไหนใน office ก็สามารถทำงาน หรือสั่งปริ้นท์งานได้

ซี่งคุณโก้ ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของอนันดาเป็นผู้ขึ้นพูดเปิดตัว Ananda UrbanTech พร้อมกับกล่าวถึงการที่อนันดากลายมาเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ติดรถไฟฟ้า และเติบโตอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างๆ มาใช้ และนวัติกรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจของอนันดาเองด้วย ทั้งการก่อสร้าง การตลาด การเงิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสำนักงานที่จะเป็น Tech Company ใหม่แห่งนี้มีความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือช่วยและสร้างการเติบโตของอนันดาตามเป้าหมายให้ได้ถึง 300% ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

Strategy : กลยุทธ์เพื่อก้าวไปเป็น Tech Company อย่างเต็มตัว

อนันดาเองก็มี 3 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน Ananda UrbanTech เพื่อการปรับมาเป็น Tech Company อย่างเต็มรูปแบบ คือ

1. การสนับสนุน Ecosystem ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และก้าวสู่การเป็น Urban Tech Company ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Hubba Thailand มาช่วยสร้าง Ecosystem เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับบริษัท StartUp, Incubator และ Accelerators

2. Fund of Fund จัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในกองทุนนวัตกรรมต่างๆทั่วโลก และร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ

3. บริหารกิจการร่วมทุน Corporate Venture Capital โดยร่วมลงทุนในธุรกิจ StartUp ที่มีศักยภาพ และมีเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจขององค์กรในอนาคตได้

Ananda UrbanTech ในฐานะที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น Tech Company การใช้ชีวิตแบบคนเมืองยุคใหม่ และการทำงานใน Smart Office

ได้เริ่มจากการจับมือกับ พันธมิตรอย่าง Samsung, Fujitsu, Cisco ที่ได้นำเทคโนโลยีจากอเมริกาเหนือมาไว้ที่นี่ เพื่อให้ Ananda Campus เป็นสำนักงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในทุกๆด้าน และ Haupcar ซึ่งเป็นบริการรถเช่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายด้วยการบริการตนเองในระบบ Car-Sharing ผ่าน Smart Phone ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองแบบ millennial generation ที่สนใจการอยู่ในสังคมแบบ Sharing Economy

Ananda UrbanTech

การปรับรูปแบบองค์การครั้งใหญ่ของ Ananda Development เพื่อนำไปสู่การเป็น Tech Company แบบเต็มรูปแบบในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาส และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในวงการอสังหาริมทรัพย์และรูปแบบการทำงานใน Office ให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากการลงทุนสร้าง Ananda Campus ที่ทุ่มงบไปกว่า 300 ล้านแล้ว การที่ Ananda UrbanTech ร่วมมือกับบริษัทที่ช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจของอนันดาเอง หาจุดยืนขององค์การและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ก้าวทันโลก ส่งเสริมให้องค์กรสามารถก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้


และอีกหนึ่งDeveloper ที่เปิดตัวprojectใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน PropTech คือ SIRI VENTURE จากแสนสิริ

ที่มา : www.beartai.com

       www.brandinside.asia

       www.thumbsup.in.th