รูปบทความ อสังหาฯ 4.0 ยุคแห่งนวัตกรรมการอยู่อาศัยกับ Prop tech

อสังหาฯ ยุค 4.0 ยุคแห่งนวัตกรรมการอยู่อาศัยแนวใหม่กับ Prop tech


เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาประเด็นฮอตฮิตในวงการธุรกิจบ้านเราคงจะหนีไม่พ้น แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลของรัฐบาลที่ชูแผนการพัฒนาประเทศ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” และแน่นอนว่า เกิดกระแสตอบรับในทุกๆ วงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกจิการสื่อสาร ธนาคาร พลังงาน หรือเเม้กระทั่งในวงการธุรกิจ อสังหาฯ เองก็เกิดการตื่นตัว ส่งผลให้เกิดการปรับรูปแบบทางการตลาดในกลุ่ม อสังหาฯ ขึ้นใหม่เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเราจะรู้จักกันในนามของ ‘Prop tech’

โมเดล Thailand 4.0 คืออะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโมเดลพัฒนาประเทศตัวใหม่กันก่อน ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรและอุตสาหกรรมแผนการทางเศรษฐกิจในอดีตตั้งแต่ยุค 1.0 เรื่อยมาจนถึง 3.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงเกษตรและอุตสหากรรมเป็นหลัก แต่ในยุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ แผนผัฒนาประเทศได้หันเหแนวทางไปอิงกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจขึ้น เพื่อนำไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

Thailand 4.0 จะเปลี่ยนรูปแบบจากการเน้นการผลิตสินค้า ไปสู่การให้บริการมากยิ่งขึ้น

Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่เปลี่ยนเป้าหมายจากสินค้าแบบ 'โภคภัณฑ์' ไปสู่ รูปแบบสินค้า 'เชิงนวัตกรรม' โดยเน้นไปที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่

-กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

-กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)

-กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

-กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)

-กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

แล้ว Thailand 4.0 เกี่ยวข้องอย่างไรกับกลุ่ม อสังหาฯ

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับกลุ่ม อสังหาฯ ก็เช่นเดียวกัน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งตอบโจทย์รูปแบบการอยู่อาศัยของคนในยุคนี้ จึงกลายเป็นแผนรองรับการพัฒนาธุรกิจตามแนวทาง Thailand 4.0 ไปโดยปริยาย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ ทำให้ดิเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่ๆ ต่างเริ่มลงสนาม งัดกลยุทธ์เด็ดๆ มาแข่งขันกันอย่างดุเดือด มีโครงการเปิดตัวเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยมากมาย ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดเหล่านี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด และรองรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้รวดเร็วที่สุด

ดิเวลลอปเปอร์รุ่นใหญ่หันมาจับเทรน อสังหาฯ แบบใหม่ด้วยการใช้ ‘Prop tech’

เพื่อตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ดิเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่หลายเจ้า ต่างเริ่มเปิดตัวโครงการที่นำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานเข้ากับที่อยู่อาศัย จนเกิดการอยู่อาศัยแนวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการหลายเจ้าหันมาให้ความสำคัญกับระบบการก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยีการก่อสร้างจากญี่ปุ่นมาปรับใช้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่อย่างคุ้มค่าเป็นหลัก


ยกตัวอย่างเช่น บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ และบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค สองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมการก่อสร้างระบบโมดูลาร์จากญี่ปุ่นมาใช้ภายใต้ชื่อ “บ้าน SCG HEIM (เอสซีจี ไฮม์)”

หรือการที่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท นำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ “พฤกษา พรีคาสท์” เข้ามาช่วยในการก่อสร้างอาคาร เป็นทำการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงานก่อนแล้วจึงนำมาประกอบที่หน้างาน ใช้สำหรับสร้างบ้านเดี่ยว คอนโด และทาวน์เฮาส์ของโครงการในบางประเภท

SANSIRI เปิดตัว SIRI VENTURE Property Technology

SANSIRI ดิเวลลอปเปออร์ยักษ์ใหญ่ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการผันตัวเข้าสู่ Tech Company โดยการตั้งบริษัทร่วมลงทุน หรือ Venture Capital (VC) ในชื่อ SIRI VENTURE โดยเน้นไปที่การทำวิจัยและการลงทุน ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก เป็นการเปิดช่องทางให้เหล่า Startup ในสาย PropTech ได้มีโอกาสพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในที่อยู่อาศัยจนสำเร็จใช้งานจริง และสนับสนุนให้เข้าถึงธุรกิจ อสังหาฯ ได้โดยตรง ซึ่งภารกิจหลักๆ ของ สิริ เวนเจอร์ มีด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

1. ร่วมลงทุนในการพัฒนา Technology และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรม Property Tech หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ในวงเงิน 100 ล้านบาท

2. ร่วมลงทุนและพัฒนาระบบ Home Service สำหรับลูกบ้านของแสนสิริ เป็น mobile application ที่ได้เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2555

3. เป็น Property Technology Accelerator โดยการสนับสนุนและเฟ้นหา Startup ในสาย PropTech เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์


(สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SANSIRI เปิดตัว SIRI VENTURE Property Technology เต็มรูปแบบรายแรกของไทย)


Ananda Development การประกาศตัวเป็น Tech Company 


บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Ananda Development ตัดสินใจปรับโครงสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจ อสังหาฯ ของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย Prop tech ผ่านโปรเจ็กต์ Ananda UrbanTech จนกลายเป็น Tech Company รายแรกของไทย โดยมีกลยุทธ์สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. การสนับสนุน Ecosystem ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และก้าวสู่การเป็น Urban Tech Company ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Hubba Thailand มาช่วยสร้าง Ecosystem เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับบริษัท StartUp, Incubator และ Accelerators

2. Fund of Fund จัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในกองทุนนวัตกรรมต่างๆทั่วโลก และร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ

3. บริหารกิจการร่วมทุน Corporate Venture Capital โดยร่วมลงทุนในธุรกิจ StartUp ที่มีศักยภาพ และมีเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจขององค์กรในอนาคตได้รวมถึงการสร้างสำนักงานแนวใหม่ ภายใต้แคมเปญ Ananda Campus : The Smartest Office in Asia ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงระบบวัฒนธรรมภายในองค์กรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ โดยเน้นเรื่องของการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ให้มีพื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกันได้ ไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะทำงานเป็นของตัวเอง เพราะทุกพื้นที่สามารถใช้เป็นที่ทำงานได้ทั้งหมด

(สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ananda UrbanTech การประกาศตัวปฏิวัติวงการอสังหาจากผู้พัฒนามาเป็น Tech Company รายแรกของวงการ)


จะเห็นว่า ผู้ประกอบการเจ้าใหญ่หลายๆ รายเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการนำ Prop tech มาใช้เพื่อการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตคงกลายเป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 ที่จะต้องแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเน้นไปที่งานดีไซน์ ขายฟังก์ชันการใช้งาน และมุ่งสร้างมูลค่าให้กับอสังหาฯ มากกว่าการทำการตลาดในแนวลด แลก แจกแถมแบบเดิมๆ ซึ่งก็ส่งผลให้แวดวงธุรกิจ อสังหาฯ ของไทยได้ยกระดับความสามารถให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น และกลายเป็นกลุ่มธุรกิจอีกกลุ่มที่น่าจับตามองมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้


ที่มา :

https://www.marketingoops.com

http://m.posttoday.com

http://terrabkk.com

http://www.bangkokbiznews.com

http://www.thansettakij.com

http://www.sansiri.com

http://prop2morrow.com

https://www.home.co.th

http://www.bangkokbanksme.com

http://www.scgheim.com

http://imcreator.com

https://www.pinterest.com

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59